Clybiau

clwb garddio

Clwb garddio - Tymor yr haf 2013

Mae’r clwb garddio yn cynnig gweithgareddau hwyliog ar gyfer plant blwyddyn 1-6 ac yn cyfarfod ar brynhawn Iau (Bl.1+2 3-4yh, Bl.3-6 3.30-4.30yh). Ers mis Medi mae plant y clwb garddio wedi bod yn hynod o brysur er gwaethaf tywydd oer, gwlyb, gwyntog ac hyd yn oed y tywydd crasboeth a fu yn ddiweddar!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

llinell
amseroedd cyfarfod
Manylion ac amseroedd cyfarfodydd Yr Urdd
- cliciwch yma
dawnswyr Ymweliad Ade Edmondson yn Ysgol Bro Gwydir- cliciwch yma
   

 

Yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Bro Gwydir mewn map mawr

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk