CRhA

 

Mae croeso i bob rhiant ymuno  pwyllgor o gyfeillion Ysgol Bro Gwydir. Rydym yn cyfarfod tua unwaith bob hanner tymor i wneud trefniadau ar gyfer gweithgareddau codi arian. Dros y blynyddoedd mae’r pwyllgor wedi bod yn llwyddiannus yn codi arian - sydd yn cael ei drosglwyddo i’r ysgol i brynnu adnoddau fel cliniaduron, deunydd mathemateg, llyfrau darllen ac offer cerddoriaeth.

 

Dyma’r swyddogion: 

Cadeirydd - Cath Edwards

Is-gadeirydd - Bethan Williams

Trysorydd - Maria Jones

Is-drysorydd - Maria Jones

Ysgrifennydd - Mair Hughes

Is-ysgrifennydd - Gayle Davies
Yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Bro Gwydir mewn map mawr

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk