Cyngor Ysgol

 

Mae’r Cyngor Ysgol yn cyfarfod yn gyson gyda’r Dirprwy Bennaeth ac yn trafod unrhyw faterion neu bryderon sy’n codi. Mae’r Cyngor wedi trefnu digwyddiadau amrywiol i godi arian at achosion da.

Datganiad y Cyngor Ysgol
Mae holl aelodau Cyngor Ysgol Bro Gwydir yn credu bod pob person yn unigryw ac yn werthfawr. Rydym yn credu ei bod yn bwysig gwrando ar ein gilydd a parchu safbwyntiau eraill hyd yn oed os ydynt yn wahanol i’r hyn yr ydym ni yn ei feddwl ac yn ei gredu.

Mae plant y Cyngor Ysgol yn barod i helpu pawb!

 

 

 

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk