Llythyrau

02.05.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

25.04.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

27.03.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

20.03.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

13.03.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

06.03.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

03.03.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

27.02.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

13.02.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

30.01.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

23.01.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

16.01.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

09.01.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

04.01.17 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

21.11.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

14.11.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

31.10.16 Cylchlythyr Wythnosol (At sylw rhieni disgyblion blynyddoedd 1 i 6) - cliciwch yma

31.10.16 Cylchlythyr Wythnosol (At sylw rhieni disgyblion meithrin) - cliciwch yma

17.10.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

10.10.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

03.10.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

26.09.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

19.09.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

12.09.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

05.09.16 Llythyr cyntaf y tymor - cliciwch yma

10.06.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

22.04.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

16.03.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

07.03.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

29.02.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

23.02.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

10.02.16 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

14.12.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

07.12.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

30.11.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

23.11.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

09.11.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

19.10.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

12.10.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

05.10.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

28.09.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

21.09.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

14.09.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

07.09.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

02.09.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

22.06.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

15.06.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

08.06.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

18.05.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

05.05.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

28.04.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

21.04.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

14.04.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

25.03.15 Cynllun Gwariant Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) - cliciwch yma

23.03.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

09.03.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

02.03.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

02.03.15 Eisteddfod Urdd Cylch Conwy - Dydd Sadwrn, Mawrth 7fed - cliciwch yma

23.02.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

10.02.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

04.02.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

26.01.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

19.01.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

12.01.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

06.01.15 Cylchlythyr Wythnosol - cliciwch yma

15.12.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

08.12.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

01.12.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

24.11.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

17.11.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

10.11.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

06.11.14 Clybiau Tachwedd- cliciwch yma

06.11.14 Plant Mewn Angen / Dydd y Cadoediad / Diwrnod Siwmper Nadolig - cliciwch yma

05.11.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

20.10.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

09.10.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

07.10.14 Dyddiadau Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd 2012-2016 - cliciwch yma

07.10.14 Dyddiadau Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd 2016-2021 - cliciwch yma

03.10.14 Llythyr Wythnosol - cliciwch yma

30.09.14 Aelodaeth yr Urdd - cliciwch yma

30.09.14 Cwrs canolfan Antur Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn - cliciwch yma

10.09.14 Clybiau hanner tymor a mwy - cliciwch yma

03.09.14 Croeso - cliciwch yma

04.06.14 Llongyfarchiadau lu i’r disgyblion ar eu llwyddiant - cliciwch yma

29.04.14 Edrychwn ymlaen at dymor yr haf prysur unwaith eto - cliciwch yma

29.04.14 Manylion ynghylch Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Bala - cliciwch yma

11.04.14 Dwymyn Goch 2014 - cliciwch yma

26.03.14 Eisteddfod Sir yr Urdd - Bae Colwyn - cliciwch yma

26.03.14 Eisteddfod yr Urdd - Eisteddfod Rhanbarth 2014 - cliciwch yma

26.03.14 Eisteddfod yr Urdd - Eisteddfod Rhanbarth - rhaglen a threfn - cliciwch yma

24.03.14 Tynnu lluniau , nosweithiau Rhieni a mwy.. - cliciwch yma

18.03.14 Rygbi, profion cendelaethol, cystadleuaeth fformiwla 1 a mwy.. - cliciwch yma

18.03.14 Eisteddfod yr Urdd - Eisteddfod Cylch 2014 - cliciwch yma

18.03.14 Eisteddfod yr Urdd - rhaglen a threfn y rhagbrofion - cliciwch yma

12.03.14 YSGOL AR AGOR - dim streic - cliciwch yma

06.03.14 Ysgol ar Gau Mawrth 26 - cliciwch yma

03.03.14 Dyddiadau Pwysig - cliciwch yma

14.02.14 Urdd ... a mwy - cliciwch yma

31.01.14 Gwybodaeth i’r rhieni - cliciwch yma

24.01.14 Glan Llyn , Clybiau ar ôl ysgol, Urdd ... a mwy - cliciwch yma

24.01.14 Eisteddfod Cylch yr Urdd ar Fawrth 22ain ... a mwy - cliciwch yma

16.01.14 Cinio Ysgol / Tywydd Drwg - cliciwch yma

09.01.14 Blwyddyn Newydd Dda ... a mwy - cliciwch yma

19:12:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

28:11:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

28:11:13 - Cinio Nadolig - cliciwch yma

28:11:13 - Digwyddiad Nadolig Llanrwst - cliciwch yma

21:11:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

06:11:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

25:10:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

18:10:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

10:10:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

08.10.13 Enwebiadau Rhiant Lywodraethwyr
Cofiwch fod corff llywodraethol yr ysgol yn derbyn enwebiadau oddi wrth rieni, neu warchweidwaid plant sy’n mynychu’r ysgol, i ethol 4 Rhiant Lywodraethwr. Enwebiadau i’w gwneud erbyn Dydd Gwener 18ed o Hydref 2013. Cliciwch yma am fwy o fanylion. Cliciwch yma am Bapur Enwebiad.

04:10:13 - Llythyr i rieni - cliciwch yma

09:09:13 - Clybiau ar ôl ysgol, Stwnsh ... a mwy - cliciwch yma

03:09:13 - Dechrau Tymor Newydd - cliciwch yma

03:09:13 - Ffilmio Fferm Factor - cliciwch yma

12:07:13 Llythyr i rieni - cliciwch yma

01:07:13 Ffair Haf, Mabolgampau'r Ysgol a Chyfarfod Blynyddol Llywodraethwyr - cliciwch yma

21:06:13 Criced Blwyddyn 3 a 4 , Cwis llyfrau , Mabolgampau’r Ysgol ... a mwy - cliciwch yma

06:06:13 Eisteddfod Genedlaethol, Pentrellyncymer, Mabolgampau’r Urdd ... a mwy - cliciwch yma

20:05:13 Urdd, Stwnsh, Disgo ... a mwy - cliciwch yma

10:05:13 Llythyr Mis Mai - cliciwch yma

03:05:13 Mabolgampau'r Ysgol, Y Frech Goch ... a mwy - cliciwch yma

15:04:13 Canlyniadau Celf a Chrefft, Clwb Cyfnewid dillad ysgol ... a mwy - cliciwch yma

10:04:13 Clybiau ar ôl ysgol, Cylchlythyrau a phris Cinio Ysgol - cliciwch yma

25:03:13 Bwydlen Ysgol - cliciwch yma

18:03:13 Fformiwla 1, Noson Rieni, Gwyliau’r Pasg ... a mwy - cliciwch yma

12:03:13 Eisteddfod Sir ar Fawrth 16ed - cliciwch yma

11:03:13 Noson Rieni ... a mwy - cliciwch yma

05:03:13 Diwrnod Trwynau Coch ... a mwy - cliciwch yma

25:02:13 - Gŵyl Dewi ... a mwy - cliciwch yma

20:02:13 - Eisteddfod Cylch yr Urdd- cliciwch yma

17:01:13 - Tywydd Garw - cliciwch yma

10:01:13 - Llythyr dechrau tymor - cliciwch yma

14:12:12 - Dyddiadau Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd 2012-2016 - cliciwch yma

26:11:12 - Cinio Nadolig ... a mwy - cliciwch yma

20:11:12 - Dyddiadau Pwysig ... a mwy - cliciwch yma

25:10:12 - Mae’r Urdd yn ail ddechrau tymor yma. Pob dydd Mercher - cliciwch yma

09:10:12 - Diwrnod HMS, Clwb Pêl-droed, Ymweliad Blwyddyn 6 .... a mwy - cliciwch yma

26:09:12 - Llythyr Medi - cliciwch yma

06:09:12 - Clybiau / Gwersi Offerynnol- cliciwch yma

05:09:12 - Dechrau Tymor Newydd - cliciwch yma

 

Yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Bro Gwydir mewn map mawr

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk