Llywodraethwyr

Bwrdd Llywodraethol

Cadeirydd
Is-gadeirydd
gordon williams
Mr Gordon Williams
cath edwards
Mrs Cath Edwards
 
 
Pennaeth
Dirprwy Bennaeth
meinir jones
Miss Meinir Jones
gwion owen
(Mr Gwion Owen)**
       
Rhiant Lywodraethwr
delyth davies

Enw: Mrs Delyth Davies
Cychwyn: 30.09.2010
Gorffen: 30.09.2014
Cyfrifoldebau: SP, I&D/H&S, C/F, PD

rhian williams

Enw: Mrs Rhian Williams
Cychwyn: 18.11.2013
Gorffen: 18.11.2017
Cyfrifoldebau: SP, ADY/ALN

       
janette yeo

Enw: Mrs Janette Yeo
Cychwyn: 18.11.2013
Gorffen: 18.11.2017
Cyfrifoldebau: ADY/ALN, C/F, PHD

cath edwards

Enw:Mrs Cath Edwards
Cychwyn: 18.11.2013
Gorffen: 18.11.2017
Cyfrifoldebau: SP, RhP/PM, C/F, PD, PMG/LAC

       
mari davies

Enw: Mrs Mari Davies
Cychwyn: 18.11.2013
Gorffen: 18.11.2017
Cyfrifoldebau: A

   
       
Athro Lywodraethwr
delyth roberts Enw: Mrs Delyth Roberts
Cychwyn: 30.09.2013
Gorffen: 30.09.2017
Cyfrifoldebau: SP
sioned davies Enw: Mrs Sioned Davies
Cychwyn: 30.09.2013
Gorffen: 30.09.2017
Cyfrifoldebau: SP, I&D/H&S
       
Llywodraethwr Staff
ann owen Enw: Mrs Ann Owen
Cychwyn: 30.09.2013
Gorffen: 30.09.2017
Cyfrifoldebau: ADY/ALN, A
   
       
Llywodraethwr AALl
Llun yn dod yn fuan Name: Ian Jenkins
Start: 30.07.2012
End: 30.07.2016
Responsibilities: I&D/H&S, A, AP, PD
edgar parry Name: Edgar Parry
Start: 30.07.2012
End: 30.07.2016
Responsibilities: A
       
gordon williams Name: Gordon Williams
Start: 19.11.2014
End: 19.11.2018
Responsibilities: SP, RhP/PM, PD
   
       
Llywodraethwr Cymuned
roger pyves Name: Roger Pyves
Start: 19.11.2014
End: 19.11.2018
Responsibilities: SP, RhP/PM, C/F, PD
Llun yn dod yn fuan Name: Andrea Grove
Start: 19.11.2014
End: 19.11.2018
Responsibilities: SP, ADY/ALN, PHD, PMG/LAC
       
jonathan cawley Name: Jonathan Cawley
Start: 19.11.2014
End: 19.11.2018
Responsibilities:
dylan owen Name: Dylan Owen
Start: 22.01.2014
End: 22.01.2018
Responsibilities: C/F, PHD

 

Cyfrifoldebau

SP Staffio a Personel/Staffing and personnel.
IaD/H&S Adeiladau, Iechyd a Diogelwch/Buildings, Health and Safety.
ADY/ALN Anghenion Dysgu Ychwanegol/Additional Learning Needs
A Apeliadau/Appeals
RhP/PM Rheoli Perfformiad/Performance Management
PHD/DCP Panel Herio Data/Data Challenge Panel ***
C/F Cyllid/Finance
AP /CP Amddiffyn Plant/Child protection
PD/DP Pwyllgor Disgyblu
PMG/LAC Plant Mewn Gofal
   
**Dim pleidlais  

 

 

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk

Adran Ddiogel