Athrawon

Pennaeth
Dirprwy
Miss Meinir Lloyd Jones
Mr Gwion Owen

     
     

Adran Iau

Aron Jones
Mr Gwion Owen
Bl 5 a 6
Mr Raymond Williams
Bl 5 a 6
Mr Aron Jones
Bl 5 a 6
iwan jones
Mr Iwan Jones
Bl 3 a 4
Mrs Bethan Redvers-Jones
Bl 3 a 4
Mrs Elen Owen
Bl 3 a 4
     
arfon
catrin
nest
Mr Arfon Lewis
Miss Catrin Williams
A.D.Y.
Mrs Nest Davies
Canolfan Adnoddedig
     
Sarah Parry
sioned
 
Sarah Parry
Athrawes Adnoddedig
Mrs Eirian Jones
 
     

     
     

Cyfnod Sylfaen

     
manon edwards
llinos
sioned
Miss Manon Edwards
Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Llinos Rowlands
Bl 1 a 2
Mrs Sioned Davies
Bl 1 a 2
Mrs Delyth Roberts (M a D)
Mrs Lois Jones (M a D)
Miss Ffion Hughes (M a D)

 

Staff

Cymorthyddion Dysgu

anita griffiths
anita wynne
alwen jenkins
Mrs Anita Griffiths
Mrs Anita Wynne
Miss Alwen Jenkins
     
Mrs Rhian Evans
Mrs Manon Lloyd
Mrs Sharron Roberts
     
Mrs Gayle Davies
Mrs Ann Owen
Mrs Elen Hughes
     
Mrs Cindy Hughes
Miss Eleri Court
Mrs Bethan Williams
     
hannah evans
Miss Eleri Jones
Mrs Cerri Jones
Ms Hannah Evans
Miss Eleri Jones
     
hannah evans
Miss Eleri Jones
Miss Rhian Owen
Mr George Amor
Miss Claire Jones
     
siwan elis
nerys huws
 
Miss Siwan Ellis
Miss Nerys Huws
 
     

Staff Gweinyddol

 
alwen williams
mair jones
joanna snape
Mrs Alwen Williams
Ysgrifenyddes
Mrs Mair Jones
Ysgrifenyddes
Mrs Joanna Snape
Clerc Arian Cinio
     

 

Staff Y Gegin

 
 
     
Cogyddes Mrs Megan Court  
Cogyddesau Cynorthwyol Mrs Joan Tomkins Mrs Nikki Parry
  Mrs Joanna Snape Ms Amanda Dixon
     
     
Goruchwylwyr amser cinio Mrs Brenda Watson Mrs Evelyn Pritchard
  Mrs Manon Lloyd Mrs Ann Owen
  Mrs Sharron Roberts  
     
Gofalwr Mr Chris Owen  
Glanhawyr Mrs Joan Tomkins Mrs Helen Bourne

 

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk