Themau

Mae’r ysgol yn dysgu’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cyfnod Sylfaen trwy ddull thema. 

Cyfnod Sylfaen (3-5oed)

Rydw i’n arbennig, Lliwiau, Tywydd, Anifeiliaid, Yn yr Ardd, Trysorau’r Traeth.

Cyfnod Sylfaen (5-7oed)

Archfarchnad, Tywydd, Anifeiliaid, Synhwyrau, Cartrefi, Glan y Môr.

Cyfnod Allweddol 2

Cartrefi, Teithio, Anifeiliaid, Tywydd, Fi fy Hun, Cynefin.


Mae’r ysgol yn cyflawni ei goblygiadau cwricwlaidd cyn belled ag y bo’n bosibl trwy themâu.  Dim ond rhai agweddau o Fathemateg a addysgir trwy themâu a theimlwn y bydd safonau yn codi trwy ddefnyddio fframwaith mwy strwythuredig.

Rhoddir mwy o sylw penodol i agweddau gramadeg a sillafu.

Mae themâu yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a gellir newid lleoliad themâu fel bo’r angen.

Yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Bro Gwydir mewn map mawr

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk