Urdd 2012

amseroedd cyfarfod
Manylion ac amseroedd cyfarfodydd - cliciwch yma
ensemble lleisiol Llongyfarchiadau i'r Grwp Ensemble Lleisiol am ddod yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.
celf a chrefft ennillwyr Llongyfarchiadau i'r plant yma sef Enillwyr Celf a Chrefft yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012

 

Mwy o luniau o weithgareddau yr Urdd

 

 

Yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Bro Gwydir mewn map mawr

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk