Ysgol Eco

 

Mae Ysgol Bro Gwydir ar hyn o bryd yn gweithio tuag at wobr aur Ysgol Iach a Baner Werdd Ysgol Eco. Rydym yn hyrwyddo agweddau o ddinasyddiaeth byd eang ac yr ydym yn rhan o brosiect Ewropeaidd Comenius.

Mae Ysgol Bro Gwydir yn rhan o gynllun Eco-Sgolion.

Menter ryngwladol yw’r rhaglen Eco-Sgolion sy’n annog disgyblion i. gymryd rhan mewn materion amgylcheddol a datblygu cynaliadwy. Mae’n cynnig system hynod strwythurol ar gyfer rheolaeth amgylcheddol o ysgolion.

Mae’r rhaglen yn adnodd dysgu ac mae’r meysydd pwnc yn cynnwys Ysbwriel, Lleihau Gwastraff, Cludiant, Byw’n Iach, Ynni, Dŵr, Tir yr Ysgol a dinasyddiaeth Fyd-eang.

 

Disgyblion Bro Gwydir sy’n cymryd y prif rannau mewn cymryd penderfyniadau a chyfranogi er mwyn lleihau effaith amgylcheddol eu hysgol. Fel hyn mae Eco-Sgolion yn ymestyn y tu hwnt i’r dosbarth ac yn datblygu agweddau o ddinasyddiaeth gyfrifol, gartref ac yn y gymuned ehangach.

Rydym wedi derbyn y wobr efydd ac arian ac yn gweithio tuag at y Fanner Aur.

 

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk